Her omtales kun en mindre del af de bygge- og entrepriseretlige rets- og voldgiftssager, som vores advokater har ført.

" Ved Retten i Næstved medhold i en sag for en underentreprenør, hvor hovedentreprenøren påstod, at denne havde lidt et tab som følge af, at arbejdet ikke var blevet afleveret rettidigt."
Advokat Andreas Peter Olesen, Juni 2021
"Medhold ved Retten i Næstved i en sag for en el-installatør, hvor modparten påstod, at det var dennes forsikringsselskab, der hæftede for beløbet. "
Advokat Andreas Peter Olesen, Juli 2021
"Ved Retten i Horsens medhold i en sag for et autoværksted, hvor modparten gjorde gældende, at der ikke var faktureret i overensstemmelse med aftalen."
Advokat Andreas Peter Olesen, Juni 2021
"Ved Retten i Viborg medhold i en sag for en entreprenør, hvor modparten påstod, at det var dennes tidligere samlever, der havde bestilt arbejdet. Den tidligere samlever blev inddraget i sagen, hvorefter retten dømte de to sagsøgte til at hæfte solidarisk. "
Advokat Andreas Peter Olesen, Maj 2021
"Ved Retten i Lyngby medhold i en sag for en el-installatør, hvor modparten påstod, at det var dennes lejer, der havde bestilt arbejdet."
Advokat Andreas Peter Olesen, Juni 2021
"Ved Retten i Næstved medhold i en sag for en el-installatør, hvor modparten påstod, at installationerne var både mangelfulde og ulovlige. "
Advokat Andreas Peter Olesen, Juli 2021
"Forligt en sag vedrørende c. 130.000 kr. Modparten påstod, at det ikke var denne personligt, der hæftede for betalingen, men at selskabet, som modparten var direktør i, var rette debitor. Sagen blev afsluttet ved, at selskabet skriftligt erkendte at skylde beløbet samtidig med at direktøren underskrev en erklæring om personlig kaution i tilfælde af selskabets manglende betaling."
Advokat Andreas Peter Olesen, Februar 2022
"Ved Retten i Viborg fuldt medhold i en sag for en underentreprenør angående en stor drænentreprise, hvor hovedentreprenøren bl.a. påstod, at de omtvistede arbejder udgjorde ikke-aftalte ekstraarbejder, og at disse i øvrigt var unødvendige."
Advokat David Hermansen, ;Marts 2022
"Ved Retten i Hjørring medhold i en sag for en malervirksomhed, hvor hovedentreprenøren bl.a. påstod, at der ikke var indgået gyldig aftale angående en række omtvistede ekstraarbejder."
Advokat David Hermansen, Februar 2022
"Ved Retten i Hillerød medhold i en sag for en anlægsentreprenør angående et jord- og betonarbejde, hvor bygherren bl.a. påstod, at der forelå fejl og mangler herved, hvilket bygherren dog ikke kunne bevise ved syn og skøn."
Advokat David Hermansen, Februar 2022
"Ved Retten i Helsingør medhold i en sag for en murervirksomhed mod en entreprenørvirksomhed, hvor parterne gjorde en række krav og modkrav gældende. Retten gav medhold i samtlige vores klients krav, men ingen af modpartens modkrav"
Advokat David Hermansen, December 2021
"Ved Østre Landsret for en VVS-virksomhed angående diverse entrepriser, hvor bygherre bl.a. gjorde gældende, at stadet var et andet end anført, hvilket dog ikke fandtes tilstrækkeligt bevist. Forligsaftale indgået med fuldt medhold til vores klient."
Advokat David Hermansen, November 2021
"Ved Retten i Roskilde fuldt medhold i en sag for en entreprenør, hvor bygherre bl.a. gjorde gældende, at den opkrævede entreprisesum var urimelig, hvilket imidlertid ikke kunne dokumenteres ved syn og skøn."
Advokat David Hermansen, November 2021
"Ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed indgået forligsaftale i klientens favør angående en totalrenovering af større bageri på Islands Brygge i København"
Advokat David Hermansen, Maj 2021
"Ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed indgået forligsaftale i klientens favør på kr. 1.250.000,00 angående en omfattende jord-, beton- og kloakentreprise."
Advokat David Hermansen, April 2021
"Ved Østre Landsret fuldt medhold i en sag for en entreprenør, hvor bygherre bl.a. gjorde gældende, at omtvistede ekstraarbejder ikke var bestilt."
Advokat David Hermansen, December 2020
"Ved Retten i Sønderborg indgået forligsaftale angående tre omfattende tømrerentrepriser i Jylland og på Nordsjælland, hvor det bl.a. var omtvistet, hvorvidt der forelå fejl og mangler ved de udførte arbejder."
Advokat David Hermansen, Maj 2022
"I Københavns Byret medhold i en større sag angående en jord- og betonentreprise i Charlottenlund, hvor parterne bl.a. var uenige om afgrænsningen mellem projekterings- og udførelsesansvaret, aftalegrundlaget, entreprenørens standsning af arbejderne, mangler og forsinkelse samt overfakturering.
"
Advokat David Hermansen, Maj 2022
Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign